شب های قدر

قال الصادق علیه السلام:

التقدیر فی لیله تسعه عشر والابرام فی لیله احدی وعشرین والامضاء فی لیله ثلاث وعشرین .- ترجمه: برآورد اعمال درشب19 و تصویب آن در شب 21 وتنفیذ آن درشب 23 انجام می شود.   وسائل الشیعه ج10

اشتراک گذاری این مطلب!

علل قساوت وتاریکی قلب

طبق آیات 2و3 سوره عنکبوت انسان هر لحظه درحال امتحان وابتا وبلائی است که او را می آزماید پس قلب هم طبق آیه3 سوره حجرات در حال امتحان وآزمون است تا  حقیقت خود را نشان دهد در این میان عوامی وجود دارد که موجب می شود قلب در امتحانات مردود شده ودچار ظلمات گردد که مختصری سیر آن بشرح ذیل بیان می شود:

زنگ زدگی قلب ـــــــــ  گرایش به انحراف  ــــــــ دنبال متشابهات رفتن ـــــــــ بیماری قلب ــــــــ از دست دادن قدرت ادراک ـــــــــ گرفتار قساوت وسنگدلی شدن ــــــــــ آنگاه حقیقت خودرا از دست داده ومهر می شودکه به آن قلب مطبوع گفته می شود که وارونه شده وهمه چیز رابرعکس درک می کند.

اشتراک گذاری این مطلب!

عوامل نورانیت قلب

حدیث از پیامبراکرم(ص) خطاب به امیرمونان علی علیه السلام: یا علی پنج چیز قلب را نورانی می کند: زیاد خواندن سوره توحید- کم خوری- همنشینی با عالم- نماز شب- خوردن دانه های بیابانی

اشتراک گذاری این مطلب!

کمالات در عصر ظهورامام عصر(عج)

پیامبرگرامی اسلام (ص) در وصف حضرت قائم علیه السلام فرمودند:«او ظاهر وباطن امامان(ع) است» یعنی آن حضرت آشکارکننده علوم ظاهروباطن است که خداوند متعال به پیامبروامامان(ع) عطافرموده ومظهر تمام کمالات وشئون آنان است.امیرالمومنین (ع) فرمود:«ای کمیل! هیچ علمی نیست که من افتتاح کننده آنم وهیچ چیزی نیست مگراینکه قائم آن را به پایان می رساند».با این ویژگی هاکه برای حضرت در روایات آمده ،تغییرات وتحولات در دوران ظهور بی نظیراست. در روایتی آمده است وقتی حضرت ظهور می کند،خداونددرگوش ها وچشم های شیعیان به اندازه چهار فرسخ قوت می دهدوبه کمال می رساندوآنان با حضرت تکلم می کنند وسخنان یکدیگر را می شنوند.علاوه بر این در روایت دیگری آمده است که در زمان قائم (ع)مومن در مشرق ،برادرخود را در مغرب می بیند وبالعکس. 

بحث کامل شدن عقول بندگان وظهور تمام علم ودانش در دوران ظهورنیزدر روایات آمده است .

منابع: مکیال المکارم،ج 1ص117- نجم الثاقب،باب سوم- بحارالانوار ،ج52ص326

البته در مورد شنواشدن گوشها وبینا شدن چشمها ،نظرات تفصیلی وتعبیری جدیدی هم هست براین بیان که این توانایی ها بر اثر استفاده از فن آوری های جدید علمی خواهد بود که درحال حاضر هم ملموس است.

اشتراک گذاری این مطلب!

نقش تربیتی حضرت زینب کبری(س)6

کربلا نهضتی است که مثل سکه دو رو دارد: یک روی آن مظلومیت -غربت-غم-غصه-جنایت-بی رحمی-اشک واندوه -غارت واسارت و… وروی دیگر آن: عزت-آزادگی-مردانگی-ایثار-عشق وشهادت طلبی- استقامت-عبودیت-معنویت-ولایت پذیری-اخلاص-جهاددر رکاب امام عصر وقربه الی الله-و….

بخش دوم پیام رسانی حضرت زینب سلام الله علیها سوگواری وعزاداری وگریه برای مصائب امام حسین واهل بیت بیت علیهم السلام وشهدای کربلا بودزمانی که امام (ع)در مقابل دشمن دون یزید قرار گرفت واشعاری خواندند وخودرا معرفی نمودند اشک حضرت زینب (س)جاری شد صدای گریه اش بلند شد .

هنگام ورود به مجلس یزید وقتی در مقابل سر بریده امام حسین(ع) قرار گرفت لازم دید که باید با احساسات وعواطف از حق دفاع کند لذا فریاد برآورد:ای حسین، ای حبیب رسولخدا،ای فرزند مکه ومنا،ای فرزند فاطمه سرورزنان عالم،ای پسر دختر برگزیده خدا وناله وفغان برآورد که تمام اهل مجلس گریستند وتحت تأثیر قرارگرفتند….

بعد از سخنرانی ومتحول نمودن مجلس یزید ومحکوم نمودن عمل یزید ویزیدیان3روز مهلت گرفت که درشام مجلس عزاداری برگزار کنندوخانه ای در اختیار گرفتند وزنی حتی از ابوسفیان نماند که برای مصیبت کربلا نگرید.

پس از برگشت به مدینه ودرزیارت قبر پیامبر گرامی اسلام(ص) جد بزرگوار خود را خطاب قرارداد وفرمود: یاجداه حسین توراکشتند وحسینت را بالب تشنه وعطشان وغریب وبی کس کشتند و… وبا این بیانات هم درس عقیده وزنده بودن ارواح وشنیدن ندای اهل دنیا وتوسل را تبیین فرمودوهم  پیام کربلا رارساند وهم تنفر وانزجار از بنی امیه را درقلوب ایجاد نمود وپایه قیامهای علویین وغیره را بنا نهادوهمواره این عمل از حضرت زینب(س) مشاهده می شدکه عمرسعد نامه نوشت به یزید واوضاع مدینه را گزارش نمودویزید دستور دادکه حضرت زینب را از مردم جدا کنند وایشان به روایتی (درکتاب اخبارالزینبیات)به شام یا مصر به انتخاب خود تبعید شدند…

سرنی درنینوا می ماند اگر زینب نبود                              کربلا درکربلا می ماند اگر زینب نبود

چهره سرخ حقیقت بعدازآن طوفان رنگ                      پشت ابری از ریا می مانداگرزینب نبود

چشمه فریادمظلومیت لب تشنگان                            درکویر تفته جا می ماند اگر زینب نبود

 

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!
 
فراخوان چی شد طلبه شدم